2015-114.jpg
 

Virkistysstipendit, lomastipendit ja avustukset

Stipendier och bidrag

1) Liisa-Nevalaisen - Hannes Häyrisen rahaston virkistys- ja kuntoutusstipendit haettavissa vuosittain 15.4. mennessä. Rekreations- och rehabiliteringsstipendier. Ansökningstiden utgår 15.4.

Virkistys- ja kuntoutusstipendit haettavissa joka vuoden huhtikuussa. Virkistys- ja kuntoutustipendin suuruus 750 euroa.

Lahjoittajien säädekirjan mukaan stipendit myönnetään eläkkeellä oleville näyttelijäjäsenille.

2) Virkistyslomat Suvirannassa liiton seniorijäsenille haettavissa vuosittain 15.4. mennessä. Rekreationssemester i skådespelarnas semesterhem Suviranta. Ansökningstiden utgår 15.4.

Säätiö myöntää tukea liiton seniorijäsenille Suvirannan virkistyslomia varten. Viikon voi varata juhannuksesta lähtien aina syyskuun loppuun saakka (täyshoito tarjolla vain sesonkiaikana). Säätiö korvaa kokonaisuudessaan täyshoidon (asuminen ja ruoka) tai pelkän asumisen Suvirannassa. Maksuttomat virkistyslomat ovat enintään 7 vrk: mittaisia. Matkakuluja ei korvata. Lomavaraukset tehdään Näyttelijäliiton kautta 044 722 0507.

1-2) Virkistysstipendien ja -lomien vapaamuotoiset hakemukset vuosittain 15.4. mennessä osoitteella: Thalia säätiö - Thalia stiftelsen, Temppelikatu 3-5 A 5, 00100 Helsinki tai sähköposti info@thalia.fi. Fritt formulerade anksökningar: info@thalia.fi

3) Martta Reiman rahaston avustukset haettavissa vuosittain 11.11. mennessä. Martta Reimas bidrag. Ansökningstiden utgår 11.11.

Säätiö ryhtyy myöntämään vuoden 2016 aikana tukea Martta Reiman rahastosta eläkkeellä oleville Näyttelijäliiton jäsenille.

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomioita hakijan taloudelliseen ja terveydelliseen tilanteeseen. Etusijalla ovat akuutit sairaudet sekä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat hakijat.

Hakemus

 

MARTTA REIMAN RAHASTO                                                                                                OHJESÄÄNTÖ

YLEISTÄ

Ohjesääntöä sovelletaan jaettavissa olevan sijoitustuoton mukaisesti.

Avustuksia voidaan jakaa vain Näyttelijäliiton ELÄKKEELLÄ oleville jäsenille säätiön sääntöjen puitteissa korvaamaan henkilön sairas- ja muita vastaavia kuluja.

Mikäli sairaskulut ovat minimissään 150 euroa, ei hakemus täytä hakemisen edellytyksiä, paitsi jos hakijan taloudellinen tilanne on niin heikko, että avustusta voidaan myöntää. Omavastuuosuus voi silloin laskea 50 euroon.

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomioita hakijan taloudelliseen ja terveydelliseen tilanteeseen. Etusijalla ovat ovat akuutit sairaudet sekä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat hakijat.

Avustuksia myönnetään Kela-korvauksen jälkeen hakijan korvattavaksi jääneestä osuudesta. Sairaalahoidosta korvataan ensisijaisesti julkisen palvelun mukaiset sairaalakulut.

Avustusta ei voi saada kahtena peräkkäisenä vuotena. Avustusta myönnettäessä otetaan tarvittaessa huomioon muut saadut avustukset. Pitkäaikaissairauksissa avustuksia voidaan myöntää vain kerran. Taloudellisista syitä edellä mainitusta ehdoista voidaan poiketa.

1. SAIRASKULUT

 • Hakemukseen tulee liittää selvitys tuloista ja omaisuudesta, lääkärintodistukset ja kopiot maksukuiteista kelakorvauksineen

 • Hakemukseen liitetään vain kuluvan vuoden kulukuitit

 • Pääsääntöisesti pelkät apteekkikulut eivät oikeuta avustukseen, vaan niiden pitää liittyä lääkärin määräyksestä tapahtuvaan hoitoon

2. KORVAUSTASOT

Korvaustasot ovat ohjeellisia ja hallitus voi tapauskohtaisesti päättää niistä poikkeavasti:

Omavastuuosuus avustusosuus

 • 151-300 € 150 € 40%

 • 301-450 € 150 € 43%

 • 451-600 € 150 € 46%

 • 601-750 € 150 € 49%

 • 751-900 € 150 € 52%

 • 901-1150 € 150 € 55%

 • 1151-1300 € 150 € 58%

 • 1301-1450 € 150 € 61%

 • 1451-1600 € 150 € 65%

yli 1600 euron avustuksista päätetään erikseen, avustuksen maksimitason ollessa 1000 euroa

3. HAMMASHOITO JA SILMÄSAIRAUDET

Avustuksen taso määräytyy kohdassa 2. ilmoitetun asteikon mukaisesti, mutta asteikon prosentit puolitettuna. Avustuksen taso voi olla korkeintaan 600 euroa.

Hammashoidon osalta paikkaus ja perushoito eivät kuulu korvattaviin kuluihin.

Hampaiston uusintaan liittyvät toimenpiteen, kuten silta- ja kruunuoperaatioiden korvaaminen edellyttää, että hammaslääkäri katsoo niiden olevan tarpeellisia hakijan puheilmaisun ja näyttelijäammatin kannalta.

Silmälääkärikulujen lisäksi voidaan korvata linssien kuluja. Korvauksia ei saa kuitenkaan silmälasisankojen tai linssivärjäysten osalta.

4. KUNTOUTUS

Poikkeustapauksessa avustusta voidaan myöntää myös kuntouttavaan hoitoon, kuten fysioterapiaan, puheterapiaan jne. Avustuksen myöntämiselle tulee olla selkeät taloudelliset perusteet.

 

Asuntohakemukset ja tiedustelut