Sairausavustushakemus Martta Reiman rahastosta

ANSÖKAN FÖR SJUKVÅRDSBIDRAG

Avustus on tarkoitettu Näyttelijäliiton eläkkeellä oleville jäsenille korvaamaan henkilön sairaus- ja muita kuluja. Kuluja on oltava yli 150 euroa kelakorvauksen jälkeen. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota hakijan taloudelliseen ja terveydelliseen tilanteeseen. Etusijalla ovat akuutit sairaudet sekä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat hakijat.

 






Näyttelijäliiton jäsen /Medlem?
 
 

Eläkkeellä / Pensionär?
 
 




Oletko saanut avustusta ko. hoitoon muualta / Andra bidrag?
 
 




Liitteet / Bilagorna (mm. lääkärintodistus, maksukuitit kelakorvauksineen, viimeisin veroilmoitus tuloista ja omaisuudesta) tulee toimittaa osoitteella Thalia-säätiö, Temppelikatu 3-5 A 5, 00100 Helsinki viimeistään 11.11. mennessä.

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Asuntohakemukset ja tiedustelut